Jest akt oskarżenia w sprawie budowy domów w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Jak wynika z aktu skierowanego do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Pucku, dziesięć budynków zostało wybudowanych na terenie objętym ochroną.

W sierpniu 2020 roku w Mechelinkach rozpoczęła się budowa dziesięciu budynków dwukondygnacyjnych. Aktem oskarżenia objęto prezesa spółki prowadzącej budowę.

Jako cel budowy inwestor wskazał przeciwdziałanie Covid-19, powołując się na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych. Cel ten w żaden racjonalny sposób nie został uprawdopodobniony przez inwestora.

Budowa bez niezbędnych zezwoleń

Działka, na której realizowano inwestycję, znajduje się  w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Teren ten objęty jest ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. Co więcej - działka położona jest na terenie szczególnie zagrożonym powodzią. Spółka nie pozyskała zezwolenia niezbędnego do rozpoczęcia budowy.

Wstrzymane roboty budowlane

Na wniosek prokuratury roboty budowlane zostały wstrzymane już w czasie śledztwa. Prokurator wskazał, że nie ma żadnych podstaw, które pozwoliłyby uznać budowę za przeciwdziałanie Covid-19, na które powoływał się inwestor.

Prezes spółki nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucany czyn grozi kara grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.