63 proc. badanych przez Bibliotekę Narodową Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. To więcej niż dwa lata temu, kiedy do braku lektury przyznało się 58,3 proc. badanych.

Biblioteka Narodowa co 2 lata ogłasza wyniki badań czytelnictwa Polaków. Jak powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu Maciej Dydo z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Biblioteka opracowuje właśnie finalną wersję tegorocznego raportu, który niedługo zostanie publicznie ogłoszony.

Wiadomo już jednak, że w 2015 r. 63 proc. badanych nie przeczytało ani jednej książki - mówił Dydo. Wynika z tego, że czytelnictwo Polaków zmniejszyło się w stosunku do badań z roku 2014, kiedy całkowitą "abstynencję czytelniczą" zadeklarowało 58,3 badanych.

Temu negatywnemu zjawisku ma przeciwdziałać wieloletni "Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2016-2020". Jak podkreślał Dydo, przyjęty przez rząd w październiku 2015 r. program "ma zapewnić dostęp do książek wszystkim obywatelom". Po raz pierwszy zaproponowano rozwiązanie, które jest oparte na zasadzie synergii, współdziałania dwu resortów - MKiDN oraz MEN - tłumaczył. W analogiczne programy realizowane w poprzednich latach zaangażowany był tylko resort kultury.

W sumie w ciągu pięciu lat na realizację programu przeznaczonych zostanie 669 mln zł, z czego 435 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 234 mln zł zostaną zainwestowane ze środków samorządowych.

(mn)