O ogromnym szacunku do rodzin - "zwłaszcza takich, w których jest więcej dzieci, w których rodzice decydują się ponosić w większym stopniu trud wychowawczy" - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin "Trzy plus". "Chciałbym, by przede wszystkim młodzi ludzie w Polsce mieli odwagę mieć dzieci, nie bali się brać na siebie tej odpowiedzialności" - podkreślał.

W czasie spotkania prezydent przekonywał, że z ogromnym szacunkiem podchodzi do rodzin, "zwłaszcza takich, w których jest więcej dzieci, w których rodzice decydują się ponosić w większym stopniu trud wychowawczy".

"Uważałem i uważam za niezwykle ważne z punktu widzenia państwowego, (...) że rodzina stanowi fundament rozwoju państwa" - podkreślił.

"Gdyby nie było rodzin, gdyby nie przychodziły na świat dzieci i gdyby nie były wychowywane w rodzinach, (...) to nie byłoby następnych pokoleń, a zatem państwo nasze by znikło" - mówił Andrzej Duda, dodając, że "rodzina jest czymś nieocenionym dla Polski, dla Europy, dla świata - jest w ogóle fundamentem rozwoju".

"Chciałbym, by przede wszystkim młodzi ludzie w Polsce mieli odwagę mieć dzieci, nie bali się brać na siebie tej odpowiedzialności, żeby je wychowywali i żeby przekazywali dzieciom naszą tradycję, kulturę - to, co tak ważne, narodowo- i państwowotwórcze" - podkreślał prezydent.

Jak zaznaczył: "To jest wielka, wspaniała rola, którą polska rodzina realizuje, to niewyobrażalna wdzięczność dla wszystkich, którzy ponoszą ten wychowawczy trud".

Andrzej Duda wyraził równocześnie nadzieję, że "rodziny wielodzietne odczuwają, że państwo polskie je szanuje i bierze udział w procesie wychowawczym poprzez wsparcie dawane rodzicom na tyle, na ile może, zwłaszcza w tym ujęciu materialnym".

Prezydent podziękował przedstawicielom Związku Dużych Rodzin i Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin "za całą działalność na rzecz rodziny", zaznaczając, że to ich działania "wskrzesiły w Polsce na powrót rzeczywistą troskę o rodzinę".

Sam zaś otrzymał od Związku Dużych Rodzin "Trzy plus" statuetkę "Przyjaciel Dużych Rodzin": przyznaną w dowód uznania i wdzięczności za wspieranie w kraju polityki rodzinnej.

"Niemal 1/3 europejskich dzieci żyje w dużych rodzinach"

Prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin Regina Maroncelli zaznaczyła, że "związek to ‘duża rodzina rodzin’, zrzeszająca 26 stowarzyszeń z 24 państw od Hiszpanii po Łotwę".

"Od 2004 roku dajemy głos rodzinom przynajmniej z trójką dzieci (...). Są być może niewidoczne, ale stanowią 13 procent wszystkich rodzin w Europie. Niemal 1/3 europejskich dzieci żyje w dużych rodzinach" - podkreślała.

Zaznaczyła, że "duże rodziny nie błagają o pomoc, ale wspierają równość, sprawiedliwość i szacunek", a "ich wolny wybór przynosi korzyści całemu społeczeństwu".

"Nawet w dobie nowoczesności musi być miejsce dla rodzin i dla dzieci" - podkreśliła Regina Maroncelli.