W szpitalach i przychodniach coraz częściej dochodzi do naruszeń praw pacjenta. To wniosek z najnowszego raportu Rzecznika Praw Pacjenta. W ubiegłym roku takich naruszeń stwierdzono ponad 800. W poprzednim - o prawie połowę mniej.

Wśród praw, których naruszenia dotyczą najczęściej, są: prawo do dokumentacji medycznej, czyli na przykład do historii choroby albo do oryginalnych wyników badań oraz prawo do świadczeń zdrowotnych. Skargi dotyczyły między innymi braku dostępu do fototerapii dla chorych na łuszczycę oraz braku dostępu do zalecanych leków. 

Interwencja w sprawie chorych na łuszczycę

Rzecznik dostrzegając niską wycenę świadczeń zdrowotnych w dermatologii, w tym fototerapii, która przeważnie dostępna jest jedynie w ośrodkach klinicznych oraz apele organizacji pacjentów, zwrócił uwagę Ministra Zdrowia na wskazany problem. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia zostały podjęte prace nad uszczegółowieniem zakresów przedmiotowego świadczenia. W tym celu we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Ministerstwie Zdrowia procedowana jest obecnie karta świadczenia opieki zdrowotnej. Rzecznik będzie sprawę monitorował - czytamy w raporcie Rzecznika Praw Pacjenta. 

Dużo takich przypadków dotyczy raka płuca, na przykład chory ma wykonaną biopsję i ta biopsja jest pobrana z nieodpowiedniego fragmentu płuca, na jej podstawie nie da się stwierdzić, czy pacjent choruje na raka płuca. Ostatnio zgłosił się do mnie syn pacjenta, który powiedział wręcz, że będzie skarżył lekarza w takiej sytuacji - komentuje w rozmowie z RMF FM rzecznik Koalicji Pacjentów Onkologicznych Aleksandra Rudnicka.

Organizacje pacjentów przewidują, że liczba naruszeń będzie rosnąć. Bo z jednej strony chorzy coraz częściej i coraz odważniej zgłaszają takie sytuacje. A z drugiej - przez epidemię kontakt ze służbą zdrowia jest dodatkowo utrudniony. 

Które prawa są przestrzegane?

W ubiegłym roku do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 86 tysięcy skarg, sygnałów i pytań. To wzrost o ponad 15 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z najnowszego sprawozdania wynika, że prawa przestrzegane w najwyższym stopniu to prawo do umierania w spokoju i godności oraz prawo do opieki duszpasterskiej. Najwięcej - 23 proc. wszystkich naruszeń praw pacjenta - odnotowano na Mazowszu. 13 proc. w województwie śląskim, a 10 proc. w Wielkopolsce. 

Opracowanie: