Prezes Bartimpexu w rękach CBA. Grzegorz Ś. został zatrzymany wraz z dwiema innymi osobami w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać na szkodę jednaj z grup kapitałowych. Według śledczych, szkoda, którą wyrządzili zatrzymani, wynosi 96 milionów złotych.


Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby związane z grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej. Wśród zatrzymanych jest prezes Bartimpexu Grzegorz Ś.

Agenci CBA dokonali zatrzymań na Dolnym Śląskim i na Mazowszu.

Funkcjonariusze CBA wykonują jednocześnie przeszukania w 13 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, i Mazowszu - powiedział rzecznik agencji Temistokles Brodowski - Czynności prowadzone są m.in. w siedzibach spółek i kancelariach prawnych. Zabezpieczamy m.in. nośniki danych i dokumentację grupy.

Według śledczych z majątku grupy kapitałowej zatrzymani mieli wyprowadzić co najmniej 96 mln zł. Mieli działać na szkodę akcjonariuszy i właścicieli grupy kapitałowej nadużywając udzielonych im uprawnień.