Wiceprezes Tadeusz Dziuba NIK odsunięty od nadzoru nad kontrolami. Informację przekazała na Twitterze Najwyższa Izba Kontroli. Decyzję od odsunięciu miał podjąć prezes Marian Banaś. Tadeusz Dziuba funkcję wiceprezesa NIK pełni od listopada ubiegłego roku.

"Aby zagwarantować niezależność kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli, jej prezes Marian Banaś podjął decyzję o odsunięciu wiceprezesa Tadeusza Dziuby od nadzoru nad kontrolami" - poinformowała NIK na Twitterze. Informacja ta na Twitterze opatrzona jest hasztagiem: #niezaleznyNIK.

W czwartek prezes NIK Marian Banaś wysłał do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o odwołanie Tadeusza Dziuby i zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości nadużycia uprawnień przez wiceprezesa.

O co chodzi w sprawie Tadeusza Dziuby?

O sprawie Tadeusza Dziuby i jego próbach wpływania na wyniki kluczowej kontroli dot. działań Beaty Kempy jako ministra pisał 6 lipca Onet. Chodzi o badanie skuteczności działań Kempy jako ministra odpowiedzialnego za zagraniczną pomoc humanitarną.

Jak pisze Onet, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w NIK — odpowiedzialnego za kontrole w instytucjach publicznych — 19 czerwca napisał do wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby bardzo ostre pismo. Dr Bogdan Skwarka zarzuca w nim Dziubie, że próbuje manipulować wynikami kontroli "Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami Polski". Chodzi o prześwietlanie działalności Beaty Kempy, która była ministrem do spraw pomocy humanitarnej od końca 2017 r. do wiosny 2019 r.

"Chce wpływać Pan Prezes na autorki Informacji [o wynikach kontroli], aby zmanipulowały wyniki kontroli, w tym oceny i wnioski. Wywierał Pan Prezes naciski na autorki tej Informacji już w czasie spotkania z nimi w dniu 8 czerwca br., na które nie zostałem zaproszony. Wzywanie pracowników KAP [Departamentu Administracji Publicznej NIK] bez udziału Dyrektora i treść Pana wypowiedzi przekazana mi przez kontrolerki uczestniczące w spotkaniu (notatka na ten temat została sporządzona) oraz warunki, w jakich odbywała się rozmowa (zaproszenie [przez Dziubę] Wiceprezes Małgorzaty Motylow w charakterze świadka) świadczą o próbie zastraszenia kontrolerów oraz wywierania na nich nacisku, aby sami, z pominięciem procedur (....) zmanipulowali wyniki kontroli i odpowiedzieli na Pana zapotrzebowanie łagodzenia wyników kontroli na korzyść jednego ze skontrolowanych organów — Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" — napisał dyrektor do wiceprezesa NIK.

Kim jest Tadeusz Dziuba?

Tadeusz Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 i posłem Sejmu VII i VIII kadencji, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 r. pracował na tej uczelni. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993-2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w latach 2000-2001 był wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, a w latach 2001-2005 ponownie pełnił funkcję wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.