Program 500+ zostanie uruchomiony 1 kwietnia. Zakłada on, że rząd będzie wypłacał 500 złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba będzie składać co roku. Pieniądze będą wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Wnioski 500+ będzie można składać od dnia uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia. Niewykluczone, że pieniądze będą wypłacane dopiero w czerwcu, bo samorządy na rozpatrywanie wniosków dostaną trzy miesiące.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE

Świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu rodzicowi na drugie i każde kolejne dziecko. W tym wypadku nie ma kryterium dochodowego. Z kolei w przypadku pierwszego dziecka świadczenie przysługuje jedynie wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, wówczas kryterium rośnie do 1200 złotych na osobę.

Pieniądze będą wypłacane do momentu osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 lat. W rodzinach po rozwodzie świadczenie będzie otrzymywał rodzic, który mieszka z dzieckiem i ma prawo do jego opieki. Jeśli prawo do opieki mają oboje rodzice, wówczas obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - świadczenie będzie więc wypłacane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek.

Program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wnioski będzie można składać w formie papierowej, czyli bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, oraz drogą elektroniczną.

W formie elektronicznej rodzic będzie mógł złożyć wniosek przez portal empatia.mpips.gov.pl, portal usług elektronicznych ZUS, ePUAP oraz bankowość elektroniczną.

Ta ostatnia metoda jest nowością, jeśli chodzi o załatwianie spraw urzędowych online. Program jest otwarty dla wszystkich banków, które spełnią określone wymogi bezpieczeństwa. Resort wciąż czeka na informację ze Związku Banków Polskich i od banków niezrzeszonych, czy są zainteresowane. Jak informuje minister cyfryzacji Anna Streżyńska, do tej pory zgłosiło się 8 banków, w tym banki spółdzielcze. 

WNIOSKI SĄ BEZPŁATNE

Same wnioski o świadczenie z programu 500 plus są bezpłatne. Nie można żądać pieniędzy za jego pobranie, pomoc w wypełnieniu czy złożeniu. Nie będziemy bezczynnie patrzeć na próby wyłudzania pieniędzy - zadeklarowała szef MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk przestrzegł, że w ten sposób wyłudzane są nie tylko pieniądze, ale również dane osobowe i przestrzegał przed korzystaniem z takich serwisów.

Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. STĄD MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Ale z pewnością więcej czasu zajmie to osobom, które ubiegają się o świadczenia także dla pierwszego z dzieci. Oni zobowiązani  są bowiem do wypełnienia wielu punktów formularza.
Wątpliwości? #ZapytajMRPiPS

W razie wszelkich niejasności należy skierować się do MRPiPS. W dniach 10-17 marca będzie on zbierać pytania dotyczące programu za pośrednictwem Twittera. Aby zadać pytanie, należy dodać hashtag #ZapytajMRPiPS. Odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie zostaną opublikowane na stronie resortu. Poza tym co czwartek ministerstwo publikuje na swoich stronach swoisty informator o programie, w którym przedstawiane są najważniejsze informacje.  

***

Najważniejsze punkty programu 500+

- świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego;

- świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych; jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 złotych;

- świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat;

- 500 złotych - to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki;

- w rodzinach po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje;

- zasada "kto pierwszy ten lepszy": obowiązuje w przypadku, gdy po rozwodzie prawo do opieki ma oboje rodziców - świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu, kto pierwszy złoży wniosek

- prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 roku

- program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych