W piątek Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosi pogotowie protestacyjne - zapowiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. Po wyborach z kolei związkowcy zorganizują pikiety pod wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Związek domaga się podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w 2008 r.

Zdaniem Broniarza, pogotowie protestacyjne to dopiero zapowiedź akcji, którą ZNP rozpocznie po wyborach parlamentarnych.

25 października o tej samej godzinie pod urzędami wojewódzkimi odbędą się pikiety związkowców. Wojewodom zostaną przekazane listy z postulatami protestujących. Jeżeli nie dojdzie do rozmów z przedstawicielami rządu, jeżeli nie będzie zadowalających nas propozycji wzrostu wynagrodzeń (...), kolejnym naszym krokiem będzie zorganizowanie w Warszawie ogólnopolskiej manifestacji, porównywalnej z tą, która miała miejsce 17 października - powiedział Broniarz.

Dodał, że jeśli wtedy nadal rząd nie spełni żądań związkowców, zaczną oni przygotowania do ogólnopolskiego strajku.