Do zaprzysiężenia nowego rządu dojdzie w poniedziałek o 15:00 - ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory. Uroczystość odebrania ślubowania nie może się odbyć wcześniej ze względu na zaplanowane już obowiązki głowy państwa.

W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

W rządzie pojawiły się też nowe nazwiska, w tym: wicepremier Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Grzegorz Puda.

Przed rekonstrukcją rządu Morawiecki kierował pracami 20 resortów. W wyniku rekonstrukcji powstanie ich 14.

W skład rządu weszło czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin. W poprzednim gabinecie Morawieckiego w randze wicepremiera byli: Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jadwiga Emilewicz.

Niektóre z funkcjonujących resortów zostaną poszerzone o dodatkowe działy.

Resort rozwoju (kierowany dotychczas przez Jadwigę Emilewicz) przekształcony zostaje w ministerstwo rozwoju, pracy i technologii - jego szefem będzie Jarosław Gowin. Ministerstwo Środowiska (kierowane przez Michała Wosia) i Ministerstwo Klimatu (kierowane przez Michała Kurtykę) zostają połączone w Ministerstwo Klimatu i Środowiska, którym pokieruje Kurtyka.

Z kolei Piotr Gliński będzie szefował nowemu resortowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Swoją funkcję utrzymał Tadeusz Kościński, który zostanie szefem nowego Ministerstwa Finansów i Funduszy. Natomiast nowym Ministerstwem Edukacji i Nauki pokieruje Przemysław Czarnek (dotychczas resortem nauki i szkolnictwa wyższego kierował Wojciech Murdzek, a resortem edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski).

Zlikwidowane zatem zostaną: resort cyfryzacji (kierowany wcześniej przez Marka Zagórskiego), resort sportu (kierowany przez Danutę Dmowską-Andrzejuk), resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (kierowane przez Marka Gróbarczyka), funduszy i polityki regionalnej (kierowane przez Małgorzatę Jarosińską-Jedynak) oraz resort środowiska (połączony z resortem klimatu), resort nauki i szkolnictwa wyższego.

W niezmienionej formule będą funkcjonować: Ministerstwo Obrony Narodowej, kierowane ponownie przez Mariusza Błaszczaka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane nadal przez Zbigniewa Raua, resort aktywów państwowych, kierowany wciąż przez wicepremiera Jacka Sasina, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierowane przez nowego ministra Grzegorza Pudę, który zastąpi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, resort infrastruktury, kierowany ponownie przez Andrzeja Adamczyka, Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane ponownie przez Zbigniewa Ziobrę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierowane ponownie przez Mariusza Kamińskiego, a także Ministerstwo Zdrowia - kierowane nadal przez Adama Niedzielskiego.

Ponadto dotychczasowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie funkcjonować jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którym nadal kierować będzie Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej.