Dziś chrześcijanie obchodzą Niedzielę Męki Pańskiej, inaczej zwaną też "Kwietną", "Wierzbną" lub popularnie "Palmową". To święto obchodzone od IV wieku rozpoczyna Wielki Tydzień i upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Nazwa dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm.

Niedziela Palmowa rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Zwyczaj ten był związany ze średniowiecznymi misteriami i przedstawieniami pasyjnymi, które rozpowszechnione były w całej katolickiej Europie. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia.

W Niedzielę Palmową - zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II - od 1986 r. obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży. W poszczególnych diecezjach młodzież spotyka się w tym dniu z miejscowymi biskupami.

Z okazji tego święta w całej Polsce odbywają się dziś procesje z palmami i figurą przedstawiającą Chrystusa. Uroczystościom towarzyszą kiermasze wielkanocne odbywające się przy kościołach lub na miejskich rynkach.