Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają 11 listopada 1918 roku. Pan Józef Kowalski, rolnik, ma 109 lat i mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Tursku z Lubuskiem. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.