Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. kontrowersyjnej nowelizacji Kodeksu karnego. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. kontrowersyjnej nowelizacji Kodeksu karnego. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.
Prezydent Andrzej Duda /Marcin Obara /PAP

Komunikat o decyzji pojawił się na stronie internetowej prezydenta. "Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne obywatela - szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne - wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji" - wyjaśniono. Wątpliwości prezydenta wzbudził także jeden z przepisów nowelizacji definiujący pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną".

"Uwadze nie może umknąć to, że przepisy karne, ze względu na swój charakter represyjny, mają w systemie źródeł prawa pozycję o tyle wyjątkową, , że w stosunku do nich wywodzi się szczególnie wysokie wymagania. Wynika to przede wszystkim z funkcji gwarancyjnej prawa karnego i powiązanej z nim zasady nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy)" - czytamy w komunikacie. 

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha podkreślił, że prezydent "uznaje za trafne zwiększenie wymiaru kary za niektóre przestępstwa". Tu była kwestia trybu - podkreślił minister. Mówimy o procedowaniu takim, że ustawa została potraktowana nie jak kodeks - zaznaczył Mucha. Jego zdaniem "to przesądziło, że popierając kierunek zmian, jeśli chodzi o kodeks karny" Andrzej Duda zdecydował się na przekazanie noweli do TK.

Mucha zwrócił uwagę, że prezydent jako jedyny jest uprawniony, żeby ustawę skierować do TK prewencyjnie. Chodzi o to, żebyśmy mieli pewność, że ta nowelizacja jest zgodna z konstytucją - powiedział Mucha. W innym przypadku, jak dodał, orzeczenia wydane na podstawie tego kodeksu mogłyby być kwestionowane.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Szybkie tempo prac Izby nad nowelą umożliwiła decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego w trybie niekodeksowym. Zdaniem Kancelarii Sejmu prace nad nowelą były zgodne z regulaminem Sejmu.