Żydowski pionier rock and rolla Efraim Shamir chce przeywrócenia polskiego obywatelstwa. Dziś złożył w tej sprawie dokumenty u śląskiego wojewody. Urodził się w Związku Radzieckim, potem jego rodzina przyjechała do Bytomia, wreszcie - przez Wiedeń - emigrowała do Izraela.