Pamięć zmarłych uczczono dziś także na nekropoliach we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim są cztery polskie cmentarze wojskowe, wielu Polaków pochowanych jest także w nekropoliach Wiecznego Miasta.

Główne uroczystości polonijne z okazji Wszystkich Świętych odbyły się dziś na Monte Casino. To największy polski cmentarz na Półwyspie Apenińskim.

Znicze zapłoną również na trzech pozostałych cmentarzach, gdzie leżą żołnierze II Korpusu. Msze odprawiono też w polskiej kwaterze na rzymskiej nekropolii Prima Porta. Tam oraz na cmentarzu Campo Verano spoczywa wielu polskich księży i zakonnic, którzy pracowali w Rzymie. Leżą tam też inne osoby zasłużone dla Polski np. słynna mecenas sztuki profesor Karolina Lanckorońska.