Bolibrzuchów ci u nas dostatek. W opolskiej wsi Moszczanka to nazwisko nosi co trzecia rodzina. Wszyscy są przesiedleńcami z okolic Lwowa.

Kilkunastu gospodarzy ma na imię Józef, kilku – Jan. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić i do obfitości Bolibrzuchów, i do pomyłek. Naprzeciw mnie mieszkają trzy rodziny Bolibrzuchów pod rząd - mówi jeden z mieszkańców Moszczanki.

Nie wszystkim jednak nazwisko się podoba. Jeden tamtejszych Bolibrzuchów po ślubie przyjął nazwisko żony. Nie pomogły nalegania ojca, który chciał, by jego wnuki nosiły nazwisko rodzinne.

Nasz syn nigdy nie zmieniłby nazwiska. Są przecież jeszcze gorsze -zapewnia jedna z mieszkanek Moszczanki, pani Bolibrzuch.