W Olsztynie stanęło Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Ma pomóc bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniej pracy. W punkcie zainstalowano kilka laptopów podłączonych do Internetu; na szukających pracy czekają również doradcy zawodowi.

Jak napisać list motywacyjny? Jak zachować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Na te i inne pytania bezrobotni mogą znaleźć odpowiedź na olsztyńskiej starówce. Mobilne Centrum nie dysponuje konkretnymi ofertami zatrudnienia; doradcy zawodowi mają przede wszystkim nauczyć bezrobotnych, jak szukać odpowiedniej pracy.

Trzeba poznać swoje umiejętności, swoje zainteresowania, swoje skłonności do zawodu i dopiero wtedy nauczyć się poszukiwania pracy - wyjaśnia doradca z Centrum.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej czeka na poszukujących pracy do godziny 15.