Prawie 4 tys. osób skorzysta z realizowanego na Śląsku programu pomocy dla bezrobotnych "Phare 2000". Projekt kosztuje ok. 4 mln euro i jest finansowany z funduszy UE. Z programu mogą korzystać zarówno bezrobotni, jak i osoby zagrożone utratą pracy.

Dzięki programowi osoby bez pracy zyskają sporo nowych umiejętności. W ofercie znalazło się ponad 200 różnorodnych kursów: począwszy od zarządzania sieciami komputerowymi, przez szeroko pojmowane usługi, na nauce prezentacji własnej osoby kończąc. Osoby prowadzące program będą uczyć bezrobotnych m.in. jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą czy jak napisać cv.

Oczywiście trudno oczekiwać, że po zakończeniu kursów wszyscy bezrobotni od razu znajdą pracę. Najważniejsze jednak – jak mówi jeden z organizatorów – jest, aby wymusić na nich jakąś formę aktywności, wyrwać ich z marazmu, by pozwolić im nawiązać kontakt z innymi ludźmi, dać im nadzieję i szansę.

Co ważne, zarówno bezrobotni, jak i osoby zagrożone utratą pracy za możliwość odbycia kursu nic nie płacą.

11:20