Otwarte Fundusze Emerytalne zarabiają coraz więcej, ale my tracimy. Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego są miażdżące dla OFE.

W ciągu ostatnich trzech lat OFE zarobiły średnio prawie 8%. Tylko, że w tym samym czasie inflacja wyniosła ponad 10,5%. A to znaczy, że w praktyce, wartość pieniędzy na nasze przyszłe emerytury spadła.

*) Ostatni dzień roboczy kwartału. **) Liczona zgodnie z Ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 172 i 173). ***) Wartości 36-miesięczne ujęte w skali roku. ****) Od dnia 9.10.2009 r. nastąpiła zmiana nazwy AIG OFE na Amplico OFE.

To nie jest tak, że fundusze nie potrafią zarabiać. Potrafią, tylko, że jak zaznaczają analitycy, opłaty w funduszach zżerają to co my moglibyśmy zarobić.

Co gorsza, gdyby OFE mogły, o co proszą, więcej inwestować za granicą albo w akcje, nasze straty byłyby według ekspertów jeszcze większe.

Dlatego jeśli ktoś chce mieć pewną emeryturę, sam musi oszczędzać.