Nielegalny handel lekarstwami w Opolu. Straż graniczna zatrzymała tam Ukrainkę,która je sprzedawała. Kobiecie postawiono zarzut handlu bez zezwolenia i przemytu leków psychotropowych.