Łódź ma unikatowy w skali europejskiej zespół fabryczno-rezydencyjny „króla bawełny” Karola Scheiblera. Magistrat ociąga się z podjęciem kroków, żeby ten wyjątkowy kompleks budynków - „Księży Młyn” - wpisać na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Mieszkańcy dawnych kamienic czynszowych, tzw. famuł, różnie podchodzą do tego pomysłu.

Prawie wszystkie budynki „Księżego Młyna” były wzniesione na wzór średniowiecznej architektury obronnej z nieotynkowanej, czerwonej cegły. Do dzisiaj zachował się szpital, ufundowany przez fabrykanta, willa jego córki oraz remiza straży pożarnej. W dawnej fabryce powstają słynne lofty.