Jako naród czujemy się bardzo związani z miejscem zamieszkania i ze społecznością lokalną - takie są wyniki sondażu dotyczącego dumy narodowej Polaków, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Duma dumą, ale co z naszym patriotyzmem? Łaska pańska na pstrym koniu jeździ – tak w skrócie można określić patriotyzm Polaków. Jednego dnia dalibyśmy się za ojczyznę pokroić, by następnego narzekać, bo akurat coś nam się nie udało. Wtedy to macocha, a nie Matka-Polska.

Dąsanie się mija nam najczęściej podczas narodowych świąt, bo jak mówi socjolog doktor Janusz Głoszyński, działają na nas patetyczne przemówienia, wygłaszane pod łopoczącą biało-czerwoną flagą. Kiedy jednak święto się kończy, kończy się też patriotyczne uniesienie.