Kradzież i pocięcie na kawałki słynnej rzeźby z grobowca Tadeusza Kantora- chłopca z przedstawienia Umarła Klasa - to bodaj najgłośniejsza z ostatnich prób sprzedaży cennych rzeczy na złom. Krakowskich złomiarzy na szczęście zatrzymano - jednak część nagrobka została kompletnie zniszczona.

Czy w punktach skupu istnieje jakikolwiek system ochrony przed sprzedawaniem cennych rzeczy? W dużych firmach najczęściej prowadzących kilka punktów są specjalne wywieszki i szkolenia dla pracowników. "Dzieła sztuki trafiają się bardzo rzadko. Polujemy głównie na inne kradzione rzeczy" – powiedział Zygmunt Chmura z centrali handlującej złomem. "Pracownik jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli firmy o zaistniałym wypadku i my podejmujemy dalej działania w tym względzie. Wywieszone są takie informacje jak zakaz skupu linki energetycznej kolejowej, zakaz skupu kabli energetycznych i telefonicznych, zakaz skupu jakichkolwiek urządzeń sygnalizacyjnych, włazów i studzienek kanalizacyjnych" – dodaje Chmura. Czy można powstrzymać kradzież metali kolorowych na złom? Na to pytanie próbował odpowiedzieć nasz reporter Marcin Buczek:

Teoretycznie więc złodziejom nie jest łatwo sprzedać coś cennego, chyba że uda się kradzioną rzecz odpowiednio zniszczyć. Jednak i w tej dziedzinie istniej tzw. drugi obieg, czyli małe punkty, których właściciele mogą się z przestępcami "dogadać".

foto Archiwum RMF

17:45