Główny Urząd Statystyczny podał dane z rynku pracy. W sierpniu 2022 roku miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 procent i wyniosło 6583, 03 zł brutto.

Takie dane oznaczają, że Polacy średnio zarabiają coraz mniej, bo ceny produktów w ostatnim miesiącu wzrosły o 16,1 procent.

W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 procent i wyniosło 6502,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1 proc.).

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą firm, w których pracuje 10 i więcej osób. Nie obejmuje to m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Duży wzrost cen produkcji przemysłowej

Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu 2022 r. wzrosły rok do roku o 25,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 r. wzrosła o 10,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc..

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br.