Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający zamrożenie cen prądu w 2023 roku. "Na zamrożenie cen energii elektrycznej przeznaczymy ponad 20 mld zł" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Z informacji umieszczonej na rządowych stronach wynika, że w 2023 roku wzrost cen energii elektrycznej zostanie zablokowany na poziomie z 2022 roku. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Dlaczego wyznaczono akurat 2000 kWh? Rząd tłumaczy, że to limit zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.

Projekt zakłada, że gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Dodatek dla korzystających z pomp ciepła

Dla tych, którzy do ogrzewania używają energii elektrycznej - w tym wykorzystują pompy ciepła - wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków - podano.

Jak wyjaśniono o dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Dodano, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.

Rząd będzie chciał zachęcić Polaków do oszczędzania energii. Zgodnie z projektem, gospodarstwa domowe otrzymają specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie będzie funkcjonować od 1 października 2022 r. Wskazano, że wartość upustu będzie wynosiła 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.