Aż jedną czwartą kwoty przeznaczanej na zakup towarów i usług konsumpcyjnych wydaliśmy w ubiegłym roku na żywność - pisze "Gazeta Prawna". Mieszkańcy starych państw Unii Europejskiej przeznaczają na ten cel tylko kilkanaście procent.

I tak na żywność Duńczycy wydają 11 proc., Finowie - ok. 13 proc., a Włosi - ok. 19 proc.

Z danych GUS wynika z kolei, że w ubiegłym roku Polacy zmniejszyli wydatki na użytkowanie mieszkań - z 20,9 proc. w 2004 roku do 20,3 proc. Stało się tak choć podrożała energia elektryczna i podniesiono ceny gazu.