Na rynku pojawia się coraz więcej ubezpieczeń szkolnych od koronawirusa. Polisy oferowane przez firmy ubezpieczeniowe kosztują od 40-100 zł. Jeśli dziecko zachoruje na COVID-19, rodzice mogą dostać ok. 5 tys. odszkodowania. Przewidziane są także wypłaty za każdy dzień spędzony w szpitalu. Warunków otrzymania świadczenia jest kilka. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda, jedynie niewielka część ubezpieczeń szkolnych zawiera precyzyjnie opisaną ochronę przed skutkami zachorowania na koronawirusa.

Kupujesz w szkole ubezpieczenie grupowe dla dziecka? Sprawdź, czy będzie objęte ochroną na wypadek koronawirusa. Rzecznik Finansowy sprawdził, że tylko 4 z 13 powszechnie dostępnych ubezpieczeń szkolnych zawiera precyzyjnie opisaną ochronę przed skutkami Covid-19. Dodatkowo nie wszystkim rodzicom dzieci oferuje się w szkołach "ochronę koronawirusową". 

W zapisach umów można natknąć się na sporo haczyków. Warunki ubezpieczeń, w zależności od firmy, bardzo się różnią. Na przykład: niektóre ubezpieczenia gwarantują wypłatę pieniędzy w razie zachorowania dziecka - inne nie. Na rynku działają również firmy, które gwarantują odszkodowanie za odwołaną z powodu wirusa wycieczkę szkolną czy pieniądze dla rodziców, którzy będą musieli zostać z chorym dzieckiem. 

Rzecznik Finansowy ostrzega, że w regulaminach jest dużo takich wyjątków. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie ją przeczytać. 

Jak działają takie polisy?

Jak czytamy w analizie Rzecznika Finansowego: "W jednym przypadku ubezpieczony może liczyć na wypłatę np. 5 tys. zł w razie odpowiednio udokumentowanego zachorowania na COVID-19. Przy czym we wszystkich przypadkach ochrona ubezpieczeniowa z tego tytułu świadczona jest po zapłaceniu dodatkowej składki"

Cytat

W pozostałych analizowanych produktach zachorowania nie zostały jednoznacznie zdefiniowane. Może to rodzić problemy interpretacyjne, czy zachorowanie na COVID-19 będzie rzeczywiście mieściło się w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
mówi Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego

W przypadku wystąpienia nagłego i poważnego zachorowania część umów przewiduje wypłatę świadczenia pieniężnego za pobyt w szpitalu. Może być ono jednorazowe lub wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu. Dla przykładu jeden z ubezpieczycieli, w zależności od wariantu powiązanego z wysokością dodatkowej składki, wypłaca jednorazowo od 200 do 500 złotych za pobyt w szpitalu z dodatkową wypłatą za pobyt na OIOM (Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej) wynikły z powodu zachorowania na COVID-19

W ofercie innego ubezpieczyciela, skierowanej do kadry nauczycielskiej i pracowników oświaty, znajduje się zapis o wypłaceniu jednorazowego świadczenia za zachorowanie na COVID-19 (także w dodatkowo płatnej opcji). Dotyczy to jednak tylko wypadków, w których choroba została wywołana kontaktem z zakażoną krwią, podczas wykonywania pracy o charakterze medycznym. W takiej sytuacji ubezpieczyciel oferuje także pokrycie kosztów leczenia. 

Innym sposobem kompensacji zachorowania na wirusa COVID-19, jaki można spotkać w zapisach analizowanych umów, jest świadczenie zwrotu kosztów pogrzebu rodziców lub opiekunów dziecka. Opracowanie: