W tym tygodniu Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Narodowym Banku Polskim. Projektów jest kilka. Rządowy dostosowuje przepisy o banku centralnym do przepisów unijnych. Zgłoszony przez posłów PSL i Unii Pracy zakłada zwiększenie liczby członków Rady Polityki Pieniężnej do 15.

Projekt PSL i UP zakłada rozszerzenie celów Rady: nie tylko stabilizację złotego, ale także dbanie o rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem.

Projekty zgłosiły również Prawo i Sprawiedliwość oraz Samoobrona. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami marszałka Sejmu posłowie zajmą się tylko dwoma pierwszymi projektami.

Analitycy czołowych banków inwestycyjnych nie oczekują szybkiego rozwiązania sporu o politykę kursową między rządem a Radą Polityki Pieniężnej. Ponadto nie wykluczają nerwowości na rynku walutowym w Polsce.

Kto korzysta a kto traci na silnej złotówce? Mocny złoty to na pewno mniejsze zyski dla firm, które eksportują produkowane towary. Nasz słupski reporter, Adam Kasprzyk rozmawiał z przedsiębiorcami, którzy przegrali z wysokim złotym:

08:50