Kluczowym wydarzeniem czwartkowej sesji jest zaplanowana na godzinę 13:45 decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Jednak nie będzie to jedyna decyzja monetarna dzisiejszej sesji. W godzinach wczesno porannych bank centralny Japonii zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian z główną stawką na poziomie 0,1 proc.

Z kolei o godzinie 13:00 poznamy decyzję Banku Anglii także w kwestii wysokości kosztu pieniądza. W cieniu dzisiejszego posiedzenia ECB znalazła się informacja o wystąpieniu Portugalii do Komisji Europejskiej z prośbą o udzielenie pomocy finansowej. Kwota na jaką opiewać będzie pakiet ratunkowych może wynieść około 60-80 mld euro. Kurs euro w relacji do dolara zareagował jedynie lekkim spadkiem na te doniesienia, schodząc z poziomu 1,4350 w okolice 1,4300.

Najprawdopodobniej ECB podniesie dziś główną stopę procentową o 25 pb do poziomu 1,25 proc. Decyzja taka zdyskontowana jest już przez rynek. Z tego też względu, aby euro mogło kontynuować dalsze umocnienie w relacji do dolara niezbędny będzie jastrzębi komentarz ze strony prezesa ECB, sugerujący dalsze podwyżki stóp w kolejnych miesiącach. Ze względu na duże wykupienie rynku oraz dość wygórowane oczekiwania, co do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w Eurolandzie bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz zrealizowania przez część inwestorów zysków i wystąpienia korekty w notowaniach eurodolara.

W cieniu decyzji ECB pozostanie zaplanowany na godzinę 12:00 odczyt produkcji przemysłowej Niemiec za luty oraz publikacja o godzinie 14:30 cotygodniowych danych na temat liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA.

W Polsce w dniu dzisiejszym brak jest jakichkolwiek istotnych publikacji makroekonomicznych. W tej sytuacji krajowy rynek walutowy pozostanie pod wpływem wydarzeń na rynkach bazowych. Wczorajsza informacja o tym, że Portugalia zwróciła się o pomoc do Komisji Europejskiej zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu awersji do ryzyka ze strony globalnych inwestorów. W takim przypadku uderzyłoby to również w złotego. W godzinach popołudniowych poznamy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Silnie ugruntowane oczekiwania na ich wzrost o 25 pb są już w cenach stąd podwyżka stóp nie powinna zasadniczo zmienić sytuacji złotego. Istotna może natomiast być konferencja prasowa po posiedzeniu EBC. Jeśli pojawią się na niej sygnały o możliwości kontynuacji zaostrzania polityki pieniężnej w strefie euro to złoty powinien nieco zyskać. Jednak prośba Portugalii o pomoc może skutkować bardziej neutralnym komentarzem Trichet'a, co powinno w konsekwencji osłabić złotego. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że po ostatnim dynamicznym umocnieniu polskiej waluty możliwa jest realizacja zysków. Dzisiejszą sesję na krajowym rynku walutowym kurs EUR/PLN rozpoczął na poziomie 3,9670, a USD/PLN na 2,7690.

Sporządzili:

Krzysztof Wołowicz

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.