Nowy rok przyniesie duże ułatwienie dotyczące rozliczania PIT-ów. Możliwość opłacania zobowiązań podatkowych BLIK-iem wprowadza znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

"Wszyscy klienci będą mogli uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy, w tym Twój e-PIT, za pomocą BLIK-a" - przekazał PAP resort finansów. "W pierwszym kroku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni klientom - zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom, możliwość płatności BLIK-iem za roczne rozliczenie PIT (PIT28, PIT36, PIT 37, PIT38, PIT39)" - wyjaśniono.

Według resortu finansów, który przygotował nowelizację, rozwiązania ujęte w ustawie wprowadzają też uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześciennych. 

Poza tym w ustawie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować.