Proponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2450 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej to 16 zł brutto.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł. W 2018 roku pensja minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł.

We wtorek minister pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2450 zł brutto. 

Ta podwyżka oznaczałaby, że od nowego roku najniższe ustawowe wynagrodzenie wynosiłoby na rękę 1774 złotych. Trzeba pamiętać, że od 2020 roku chce także wprowadzić obniżkę podatku PIT z 18 na 17 procent. Jeżeli ta obietnica zostanie zrealizowana, to płaca minimalna na rękę wynosiłaby 1813 złotych.

Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 roku to 16 zł brutto.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.