Po kwietniu budżet miał deficyt w wysokości 18,9 mld zł, wobec 9,4 mld zł w marcu. Dochody wyniosły 129,6 mld zł, a wydatki 148,5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów odnosząc się do stanu polskiego budżetu w okresie styczeń - kwiecień 2020.

Jak informuje MF, w okresie styczeń - kwiecień 2020 roku dochody budżetu państwa były niższe o 0,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2019 roku o około 8,7 mld zł.

W porównaniu z tym samym okresem 2019 roku budżet państwa zanotował niższe dochody z następujących podatków:

  • VAT o 1,7 proc. (około 0,9 mld zł).

  • PIT o 10,9 proc. (około 2,2 mld zł).

  • CIT o 28,9 proc. (około 5,2 mld zł).

  • Akcyza i podatki od gier o 1,4 proc. (około 0,3 mld zł).

  • Podatki od niektórych instytucji finansowych o 1,5 proc. (około 22,9 mln zł).

W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było wyższe o ok. 8,3 mld zł (tj. 83,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - tłumaczy ministerstwo.

Dodano, że w ustawie budżetowej na 2020 roku z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po kwietniu wyniosła 7,5 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych.

Odnosząc się do wykonania wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 roku, MF zauważa, że kwota 148,5 mld zł to 34,1 proc. tegorocznego planu.

W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (130,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,5 mld zł, tj. 14,2 proc., głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. - wyjaśnia MF.

Ponadto, jak zaznaczono, wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś wydatki na obsługę długu skarbu państwa ukształtowały się na zbliżonym poziomie do wydatków w okresie styczeń- kwiecień 2019 - poinformowano.