Polska europejskim rekordzistą w zmniejszeniu biedy wśród obywateli. Z danych Eurostatu wynika, że - nie licząc Malty - to w Polsce w ostatnich dwóch latach najszybciej zmniejszał się margines biedy.

W 2014 roku żyło w niej 20 procent Polaków, teraz 12 procent. 

Według danych Eurostatu gorzej pod tym względem jest w tak bogatych krajach jak Francja, Wielka Brytania, Włochy, a także Belgia.

Europejska agencja statystyczna mierzy biedę nie wysokością dochodów, ale niedostatkiem. Stworzyła listę takich niedostatków. Jeśli człowiekowi brakuje kilku dóbr z listy, zalicza się do biednych.   

Biednemu Europejczykowi według Eurostatu brakuje między innymi mięsnych posiłków, co najmniej tygodniowych wakacji, ciepła w mieszkaniu, własnego samochodu, garderoby, butów, czy dostępu do internetu.  

W eurodefinicji biedy mieści się aż połowa mieszkańców Rumunii i Bułgarii, co trzeci Grek i Węgier.

Na drugim biegunie są Szwecja i Finlandia, gdzie odsetek biednych jest cztery razy mniejszy niż w Polsce. 

(m)