Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej to Polacy pracują najczęściej na umowach na czas określony. To prawie 30 proc. zatrudnionych.

Dane za rok 2014 opublikowała Komisja Europejska we "wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu". W Unii Europejskiej umowy na czas określony ma średnio 15 procent pracujących. To Polacy pracują najczęściej bez stałego kontraktu. Zaraz za nami plasuje się Hiszpania, Portugalia i Holandia. Tam ponad 20 proc. zatrudnionych pracuje na umowach krótkoterminowych. 

W Polsce jest także bardzo niski odsetek osób, które mając kontrakt na czas określony otrzymują następnie stałą pracę. Komisja Europejska negatywnie ocenia ten utrzymujący się w naszym kraju trend. 

(mal)