Spore fragmenty muru obronnego średniowiecznego zamku, fundamenty, basztę oraz XVI-wieczny bruk wykopali archeolodzy w Zamczysku koło Czudca na Podkarpaciu. W przeszłości należał on do niezbyt zamożnego rodu Strzyżowskich i strzegł granicy polsko- ruskiej oraz szlaku handlowego.

Na miejscu wciąż pracują archeolodzy i studenci archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młodzi i ci dopiero uczący się archeologowie mają nadzieję, że odkryją także pozostałości grodu z XI bądź XII wieku. Wykopaliska na Zamczysku w Czudcu odwiedził reporter RMF Krzysztof Powrózek:

23:45