Większość pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, którzy wzięli udział w referendum, opowiedziała się za akcją protestacyjną, w tym strajkiem - poinformowała spółka. Związkowcy nie zgodzili się na nagrodę roczną w wysokości 5 tys. zł.

Związki zawodowe odrzuciły propozycję wypłaty premii rocznej w wys. 5 tys. zł oraz zasilenie bonów towarowych dodatkową kwotą 250 złotych dla każdego uprawnionego pracownika, ponad uzgodnione wcześniej 2 tys. złotych.

Zaproponowana nagroda roczna oraz wysokość bonów to dla większości pracowników czternasta pensja. Przedstawione przez zarząd propozycje są kompromisem uwzględniającym interes pracowników, możliwości ekonomiczne spółki oraz przyszłe wyzwania przed jakimi stoi nasz koncern – powiedziała rzeczniczka PGNiG Dorota Gajewska.  

Jak podkreśliła, władze spółki nie mogą spełnić wszystkich żądań związków zawodowych "z uwagi na odpowiedzialną politykę biznesową i następujące uwarunkowania, w jakich funkcjonuje spółka; liberalizacji rynku i wzrost konkurencji, wprowadzanie programów rabatowych dla klientów oraz zapowiadane obciążenia fiskalne sektora wydobycia”.

Spór zbiorowy w PGNIG  trwa od 18 maja. W skład grupy kapitałowej PGNiG wchodzi 30 spółek, w których wg danych za pierwsze półrocze 2015 r. pracowało 25 934 osoby.

(mpw)