Marek Belka przegrał walkę o fotel szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na drugą 4-letnią kadencję wybrany został dotychczasowy prezes EBOR, Brytyjczyk Suma Chakrabarti. Decyzję podjęła na posiedzeniu w Londynie Rada Gubernatorów, skupiająca 67 udziałowców banku.

Marek Belka przegrał walkę o fotel szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na drugą 4-letnią kadencję wybrany został dotychczasowy prezes EBOR, Brytyjczyk Suma Chakrabarti. Decyzję podjęła na posiedzeniu w Londynie Rada Gubernatorów, skupiająca 67 udziałowców banku.
zdj. ilustracyjne /Monika Kamińska /Archiwum RMF FM

Chakrabarti był uważany za faworyta wyborów. Drugim kandydatem na stanowisko szefa banku, który obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia, był prezes NBP i były szef polskiego rządu Marek Belka, ale jego kandydatura odpadła w tajnym głosowaniu.

Sir Suma Chakrabarti urodził się w 1959 roku w Indiach. Ukończył politologię, filozofię i ekonomię na uniwersytecie w Oksfordzie. Prezesem EBOR jest od 2012 roku, wcześniej piastował rządowe stanowiska w brytyjskich resortach sprawiedliwości, rozwoju międzynarodowego i skarbu.

W pełnym konkretnych zapowiedzi liście, opublikowanym przed wyborami, Chakrabarti opisał swoje plany na ewentualne cztery kolejne lata szefowania EBOR. Zapowiedział m.in. kontynuowanie wsparcia Ukrainy i Grecji, zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu migracyjnego, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i ponadgraniczną infrastrukturę oraz troskę o zachowanie najwyższego ratingu AAA, jakim cieszy się instytucja.

Okres pierwszej kadencji Chakrabartiego uznawany był za trudny dla EBOR. Kryzys ukraiński spowodował duże straty, a bank przestał angażować się w nowe inwestycje w Rosji w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj przez Unię Europejską. Sam Brytyjczyk uważany jest jednak za modernizatora, który postawił na większą aktywność i elastyczność instytucji, wprowadził nowocześniejsze zasady zarządzania, a przede wszystkim objął działalnością kredytową banku kraje pozaeuropejskie, wspierając stabilizację bliskiego sąsiedztwa Europy.

Nominacja Chakrabartiego w 2012 roku uchodziła pierwotnie za kontrowersyjną - m.in. dlatego, że wszyscy poprzedni szefowie EBOR wywodzili się tradycyjnie z Niemiec lub Francji. Przed Chakrabartim funkcję tę pełnił przez jedną kadencję polityk niemieckiej SPD Thomas Mirow, z kolei jego poprzednikiem był francuski ekonomista Jean Lemierre. Ten ostatni zastąpił na stanowisku szefa EBOR Horsta Köhlera (późniejszego prezydenta RFN w latach 2004-10), który sprawował funkcję prezesa banku tylko przez dwa lata - opuścił ją w 2000 roku, by stanąć na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pierwszych dwóch szefów EBOR pochodziło z kolei z Francji. W latach 1991-93 na czele banku stał ekonomista i długoletni doradca prezydenta Francji Francoisa Mitterranda - Jacques Attali, a zastąpił go prawnik, były szef MFW i francuskiego banku centralnego Jacques de Larosiere.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 roku w celu wsparcia budowy nowego ładu polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu zimnej wojny.

Udziałowcami EBOR jest 65 państw oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Po rozszerzeniu w ostatnich latach działalności na kraje Azji i Afryki 36 krajów członkowskich ma status beneficjentów. Wśród nich jedno z czołowych miejsc pod względem wielkości udzielonych kredytów zajmuje Polska.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia EBOR zaangażował w 4,5 tysiąca projektów ponad 105 mld euro.

(j., edbie)