Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała na piątkowym posiedzeniu o wprowadzeniu kuratora do Plus Banku. Cel: poprawa sytuacji finansowej banku.

Kuratorem został Wojciech Ławecki, który - jak czytamy w komunikacie KNF- "posiada wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia".

Celem decyzji jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. "Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych" - informuje Komisja.

KNF zaznaczyła, że kurator nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych i może on brać udział we wszystkich posiedzeniach. Z informacji przekazanych przez Komisję wynika, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów.

Plus Bank - wcześniej Invest Bank - to jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Jego większościowym akcjonariuszem i udziałowcem jest założyciel i prezes rady nadzorczej Polsatu Zygmunt Solorz.

Problemem Plus Banku były niskie współczynniki wypłacalności.