Zarabiałeś w zeszłym roku na kryptowalutach? Musisz zapłacić jedynie podatek PIT. Wbrew wcześniejszym komunikatom skarbówki, nie trzeba od tego odprowadzać Podatku od Czynności Cywilnoprawnych.

Kryptowaluty stały się w tym roku bardzo popularne w Polsce. Nie wiadomo tylko było, jak rozliczyć z nich podatek. Pytany o to resort finansów początkowo zapowiedział, że od zysku z kryptowalut trzeba zapłacić podatek dochodowy, a dodatkowo od każdej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Wywołało to burzę, bo ludzie, którzy całymi dniami inwestują w kryptowaluty, musieliby płacić gigantyczne podatki - większe niż to, co zainwestowali.

W związku z tym teraz Ministerstwo Finansów zmienia zdanie. Uznaje, że ten drugi podatek - od czynności cywilnoprawnych - łamie tak zwaną zasadę "dogodności opodatkowania".

Jak rozliczyć podatek z kryptowalut

Odpowiedź przygotowali eksperci podatkowi z międzynarodowej firmy doradczej PWC:

Osoby fizyczne inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości.

Na dzień dzisiejszy, przepisy podatkowe nie zawierają własnej definicji kryptowalut, niemniej organy podatkowe oraz sądy administracyjne stoją na stanowisku, że na gruncie podatków dochodowych kryptowaluty należy uznać za tzw. prawa majątkowe. Wprowadzenie w uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, definicji kryptowalut nie powinno spowodować zmiany tego podejścia.

W powszechnej opinii kryptowaluty czy wirtualne waluty, to cyfrowe pieniądze pozwalające na dokonywanie transakcji w internecie. Na gruncie polskich przepisów podatkowych kryptowaluty, ze względu na to, że nie są prawnym środkiem płatniczym, nie posiadają emitenta i nie są elementem rynku pieniężnego nie mogą być uznawane za pieniądze, tym samym transakcje z ich wykorzystaniem nie mogą być opodatkowane w taki sam sposób jak np. wymiana tradycyjnej waluty.

Uznanie kryptowalut za prawa majątkowe oznacza, że każdy (osoba fizyczna), kto uzyskał dochód (rozumiany, jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania) z tytułu transakcji, której przedmiotem są kryptowaluty, powinien zaliczyć ten dochód do źródła prawa majątkowe i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce transakcja i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Dochody ze źródła prawa majątkowe są opodatkowane wg. tzw. skali podatkowej tj. stawką 18 proc. i 32 proc.  Oznacza to, że łączy się je z opodatkowanym w ten sposób dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodu (np. ze stosunku pracy) w danym roku i następnie od ustalonej w ten sposób podstawy opodatkowania oblicza się podatek wg stawki 18 proc. do kwoty 85,528.00 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tą kwotę (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek).

Spór pomiędzy podatnikami i fiskusem dotyczący sposobu opodatkowania dochodów z obrotu kryptowalutami sięgną aż Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. sygn. II FSK 488/16 potwierdził przedstawiony przez nas sposób opodatkowania.

Sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych może być dokonywanie transakcji, których przedmiotem są kryptowaluty w ramach działalności gospodarczej. Pozwala to na zastosowanie korzystniejszej stawki podatkowej - 19 proc. Należy jednak pamiętać, że przeniesienie posiadanych przez osobę fizyczną jednostek kryptowalut do działalności gospodarczej może być problematyczne oraz, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości i prawidłowości dokumentowania transakcji dotyczących kryptowalut w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

(ph)