Były jugosłowiański przywódca - Slobodan Miloszević otrzymał wczoraj akt oskarżenia od ONZ-owskiego trybunału do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii. W wydanym dzisiaj oświadczeniu sąd w Belgradzie poinformował, że akt oskarżenia doręczono byłemu jugosłowiańskiemu przywódcy z opóźnieniem, bo trzeba było przeanalizować jego treść.

Haski trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii zarzuca Miloszeviciowi odpowiedzialność za zbrodnie wojenne dokonane podczas wojny w byłej Jugosławii w latach 90. Władze w Belgradzie odmawiają jednak wydania Miloszevicia haskiemu Trybunałowi, czego stanowczo domaga się prokurator generalny ONZ-owskiego Trybunału Carla del Ponte. Slobodana Miloszevicia aresztowano na początku kwietnia. W swoim kraju będzie odpowiadał za nadużywanie władzy i malwersacje finansowe.

Foto EPA

23:25