W 2015 roku było o 11,2 proc. mniej bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni niż w 2014 roku. Spadek odnotowano drugi rok z rzędu - wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, o których pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

To efekt m.in. niżu demograficznego, przez który absolwentów jest mniej. Według danych GUS, w 2015 roku dyplom uzyskało 395,2 tys. Osób, a więc o 30 tys. mniej niż w roku poprzednim. Jednocześnie w 2015 roku gospodarka rozwijała się w stabilnym tempie, co sprzyjało zatrudnianiu pracowników, także tych po wyższych uczelniach. Te optymistyczne dane - jak zauważa "DGP" - mogą wynikać także z faktu, że absolwenci często podejmują każdą pracę, również tę poniżej swoich kwalifikacji.

Bezrobocie wśród dyplomowanych specjalistów częściowo spowodowane jest boomem edukacyjnym, który obserwowaliśmy w kilkunastu poprzednich latach.

Jak pisze "DGP", ze względu na utrzymującą się dobrą koniunkturę można oczekiwać, że liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem spadnie także w tym roku.

(edbie)