Wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji - o to podejrzewany jest zarząd windykatora - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" dot. zawiadomienia KNF do prokuratury ws. firmy GetBack.

Według poniedziałkowego "DGP" zawiadomienie KNF dotyczy m.in. "podejrzenia wyrządzenia GetBackowi przez jego zarząd znacznej szkody majątkowej w związku z zawarciem z Altus TFI umowy nabycia spółki EGB Investments". Grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat - informuje dziennik.

Kolejne doniesienia do prokuratury związane są z podejrzeniem złamania ustawy o rachunkowości. Chodzi o "odzwierciedlenie zakupu EGB w sprawozdaniu finansowym GetBack za III kwartał 2017 roku". Co za tym idzie, zdaniem nadzoru, zarząd windykatora mógł złamać ustawę o ofercie publicznej, podając nieprawdziwe dane w okresowym raporcie za III kwartał 2017 roku - pisze "DGP".

W zawiadomieniu, według dziennika, pojawia się także "wątek sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej windykatorowi poprzez zawarcie umów i transakcji, których przedmiotem były portfele wierzytelności".

Zawiadomienie dotyczy również, pisze "DGP", zarządów Saturn TFI, Noble Funds TFI oraz Altus TFI i jest związane ze "sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej funduszom inwestycyjnym poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością funduszy powierzonych w zarządzenie GetBackowi".

30 kwietnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zażądała od spółki GetBack wydania rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie, w związku z kolejnym zawiadomieniem dotyczącym tej spółki, jakie wpłynęło od KNF. Chodziło o wydanie kopii dokumentów.

Działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, informowała Prokuratura Krajowa, związane były z wpłynięciem do tej jednostki "uzupełniającego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego 26 kwietnia 2018 roku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego". Właśnie tego zawiadomienia, jak wynika z tekstu "DGP", dotyczy poniedziałkowa publikacja dziennika.

Na poniedziałek spółka GetBack SA zapowiadała publikację raportu rocznego za 2017 rok. Pierwotnie raport miał być opublikowany 15 maja.

(az)