Polska stała się największym beneficjentem unijnej kasy. Po opłaceniu składek otrzymała z budżetu UE w 2009 r. 6,5 mld euro, o prawie 2 mld euro więcej niż w 2008 r. - wynika z przedstawionego przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji budżetu UE za ub. rok.

Otrzymane na czysto 6,4885 mld euro stanowi 2,16 proc. polskiego dochodu narodowego w 2009 roku.