Stolica Apostolska wynajęła specjalistę, którego głównym zadaniem będzie walka z praniem brudnych pieniędzy. Ma pomóc Watykanowi w utrzymaniu międzynarodowych standardów przejrzystości finansowej. Zajmie się tym były naczelny ekspert Liechtensteinu.

40-letni Rene Bruelhart, szwajcarski prawnik z Fryburga, został konsultantem do "wszelkich spraw związanych z walką z praniem pieniędzy i walką z finansowaniem terroryzmu" - czytamy w watykańskim komunikacie. Stolica Apostolska tłumaczy, że Bruelharta zatrudniono w ramach podjętego przez Watykan "wyraźnego zobowiązania" w odpowiedzi na lipcowy raport Komitetu Moneyval. Chodzi o instytucję Rady Europy oceniającej sposób walki zarówno z praniem brudnych pieniędzy, jak i z finansowaniem terroryzmu. W dokumencie podkreślono, że watykański bank Istituto per le Opere di Religione, był zamieszany w co najmniej kilka skandali.

Twardy człowiek na ciężkie czasy

Bruelhart przez osiem lat był w Liechtensteinie dyrektorem jednostki wywiadu finansowego, zajmującej się zbieraniem informacji o podejrzanej lub nietypowej działalności gospodarczej. Był też wiceprezesem Egmont Group zrzeszającej jednostki wywiadu finansowego z różnych krajów.

Komitet Moneyval, zalecił powołanie niezależnego nadzoru w przypadku banku Istituto per le Opere di Religione oraz stosowanie "właściwych kryteriów" wobec jego szefów. W dokumencie skrytykowano również system nadzoru nad transakcjami warykańskimi.