Sejmik woj. małopolskiego zdecydował o przeznaczeniu 3 mln zł na wsparcie budowy kolejnych ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych. W całym regionie powstanie 13 takich obiektów, służących zarówno profilaktyce zdrowotnej, jak i integracji lokalnej.

Zgodnie z poniedziałkową decyzją radnych wsparcie z budżetu województwa na budowę kolejnych tężni otrzyma 13 samorządów lokalnych, które zostały wyłonione w ramach konkursu "Małopolskie tężnie solankowe". Są to gminy: Chrzanów, Kamionka Wielka, Koszyce, Krzeszowice, Łącko, Maków Podhalański, Niedźwiedź, Pleśna, Skała, Szaflary, Szczucin, Tymbark i Żegocina.

Jak uzasadniły władze regionu, tężnie będą spełniać rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców, dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Celem zadania jest poprawa zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez profilaktykę zdrowotną układu oddechowego, dzięki wykorzystaniu właściwości leczniczych tężni solankowych pozytywnie wpływających na kondycję górnych dróg oddechowych, jak też tworzenie nowych miejsc integracji społecznej i rekreacji.

Tężnie to świetne to miejsce do rozmów i wspólnych spotkań, podczas których można jednocześnie zadbać o swoje zdrowie - wyjaśnił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Według założeń programu, planowane przedsięwzięcia muszą zostać ukończone do końca tego roku. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 300 tys. zł i nie więcej, niż 70 proc. całkowitej wartości inwestycji.

Jak przypomniał wicemarszałek Smółka, w latach 2021-2022 wsparcie finansowe z budżetu województwa pozwoliło na wybudowanie 27 tężni solankowych.

Tężnie to konstrukcje wykonane z drewna i tarniny. Swoje działanie zawdzięczają solankom. Aby osiągnąć odpowiednie działanie, należy przebywać w ich otoczeniu przez minimum 30 minut. Najlepiej inhalować się w słoneczną i wietrzną pogodę. Tężnie pomagają w oczyszczaniu płuc z gromadzących się w nich pyłów zawartych w powietrzu. Wspierają leczenie przewlekłych chorób dróg oddechowych. Mają działanie profilaktyczne.