Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach ogólnokształcących oraz oddziały w technikach przygotowujące do zawodu programisty czy mechatronika, cieszyły się największym powodzeniem wśród uczniów ubiegających się o miejsce w szkołach ponadpodstawowych w Radomiu.

W tym roku wielu uczniów uzyskało wysokie wyniki na egzaminie i otrzymało dużo punktów za świadectwo. Z tego powodu władze miasta zdecydowały o utworzeniu od nowego roku szkolnego sześciu dodatkowych oddziałów w najbardziej obleganych radomskich szkołach ponadpodstawowych - wyjaśnił Janusz Kalinowski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Radomiu. Po dwie dodatkowe klasy powstaną w III LO im. D. Czachowskiego i w Zespole Szkół Elektronicznych, a po jednej w VI LO im. J. Kochanowskiego i w IV LO im. T. Chałubińskiego.

W sumie radomskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały ponad 4,5 tys. miejsc.

Zakwalifikowało się 3859 uczniów, w tym prawie 1,9 tys. do liceów ogólnokształcących, nieco ponad 1,5 tys. do techników oraz 450 osób do szkół branżowych I stopnia - przekazał przedstawiciel biura prasowego magistratu. Do żadnej szkoły nie zakwalifikowało się 371 osób. Urząd Miejski zapewnia jednak, że miejsc w radomskich szkołach ponadpodstawowych wystarczy dla wszystkich chętnych.

Zakwalifikowani uczniowie mają czas do 26 lipca, aby potwierdzić chęć uczęszczania do danej szkoły. Powinni złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - wyjaśnił Kalinowski.

Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 27 lipca. Rekrutacja uzupełniająca jest zaplanowana od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie odbywała się bezpośrednio w szkołach dysponujących jeszcze wolnymi miejscami.