​Marszałek województwa Mieczysław Struk pomorskiego apeluje o pilne stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej. Chodzi o ankietę MEiN dla nastolatków.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego chce pilnej opinii członków Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

MEiN zachęca dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia współpracy z przedstawicielami Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy przeprowadzeniu badania na młodzieży w wieku 13- 25 lat. W ankiecie znalazły się m.in. pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła Katolickiego czy też o poglądy polityczne.

Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników, wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie. Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół, zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła Katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat - wylicza Mieczysław Struk.

Jak dodał, "biorąc pod uwagę charakter badań, a także ich niejasny cel" marszałek zwrócił się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o przekazanie opinii na temat skierowanej do dzieci i młodzieży ankiety w terminie do 21 września 2022 roku.

Opracowanie: