Po kilkunastu latach jako zastępca prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska odchodzi z magistratu. Pracę zakończy 31 maja. Znane już jest nazwisko jego następczyni. Nowym zastępcą prezydenta Szczecina zostanie Lidia Rogaś, dotychczasowa szefowa miejskiej oświaty.

Odpowiedzialny za sprawy społeczne Krzysztof Soska z pracy w urzędzie odchodzi z końcem maja. Wiceprezydentem Szczecina został 12 lat temu. W urzędzie odpowiadał za sprawy kultury, sportu, edukacji oraz opieki społecznej i zdrowia.

Jak poinformowało biuro prasowe urzędu miasta, odejście Krzysztofa Soski jest wynikiem jego decyzji dotyczącej kontynuacji kariery zawodowej poza samorządem. Nie kończy on jednak współpracy z miastem. Krzysztof Soska pozostanie przedstawicielem Szczecina w Euroregionie Pomerania, będzie też nadal zasiadał w radzie nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Nowym zastępcą prezydenta miasta zostanie Lidia Rogaś, dla której nominacja oznacza awans w strukturze urzędu. Jest ona wieloletnim dyrektorem Wydziału Oświaty. W urzędzie pracuje od 18 lat. Po przyjęciu nowych obowiązków, poza oświatą będzie odpowiadała także za kulturę, sport i opiekę społeczną ze zdrowiem.

Po tej zmianie kobiety będą stanowiły połowę składu kolegium prezydenckiego. Obok Lidii Rogaś w gronie najbliższych współpracowników Piotra Krzystka są jeszcze Anna Szotkowska odpowiadająca za sferę mieszkaniową i komunalną oraz skarbniczka Dorota Pudło-Żylińska. Kolegium prezydenckie tworzą także zastępcy Michał Przepiera i Daniel Wacinkiewicz oraz sekretarz miasta Ryszard Słoka.