Policyjne konie ze Szczecina i ich jeźdźcy mają za sobą okresowy egzamin. Tzw. atestacja odbyła się na terenie pasa taktycznego 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Dwa młode konie Ales i Tarakan zdały swój egzamin i uzyskały wyższy tzn. drugi stopień atestu. Konie zakupione dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych, będą teraz mogły patrolować miejsca o dużym natężeniu ruchu oraz brać udział w zabezpieczeniu imprez masowych takich jak mecze wysokiego ryzyka.

Konie były oceniane przez specjalną komisję. Egzamin obejmował manewrowanie w policyjnym szyku, konie musiały przejechać przez przeszkodę ogniową oraz bez problemów wykonać zadania na czworoboku.

Ocenie poddana została również sierż. Natalia Nicka, która uzyskała najwyższy stopień atestu i teraz jako policjant - jeździec będzie brała udział w zabezpieczeniu imprez masowych.

Na co dzień patrole konne można spotkać w Lesie Arkońskim, jak również poza Szczecinem, na terenie Nadleśnictwa Trzebież. Miłośnicy koncertów mogą spotkać patrole konne na Pol’and Rock Festival oraz Sunrise Festival. Pojawiają się też na meczach piłkarskich. Policyjne patrole konne były też wykorzystywane podczas służb na granicy z Białorusią.

Policjanci chwalą swoje konie za ich łatwość poruszania się w terenie. To powoduje, że doskonale sprawdzą się one podczas akcji poszukiwawczych na terenach trudno dostępnych dla pojazdów. Potężne zwierzęta budzą z jednej strony ciekawość, a z drugiej respekt.


W sekcji konnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie służbę pełni obecnie 6 wierzchowców. Wraz z policjantami pełnią patrole przez cały roku. Zarówno jeźdźcy jak i konie przechodzą okresowe szkolenia i muszą odnawiać swoją atestację.

Opracowanie: