31 projektów miejskich i 89 osiedlowych, łącznie do wydania 7,5 miliona złotych - tak w liczbach wygląda tegoroczny, dziesiąty już Olsztyński Budżet Obywatelski. Głosowanie potrwa do 18 czerwca.

Głosować w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim mogą wszyscy uprawnieni do tego mieszkańcy Olsztyna, nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy z głosujących może poprzeć maksymalnie po trzy projekty miejskie i trzy osiedlowe. Zależnie od kolejności wskazania otrzymają one odpowiednio: trzy, dwa lub jeden punkt.

Głosować można do 18 czerwca; przez internet lub tradycyjnie, po wypełnieniu papierowych kart. Do wyboru jest 120 projektów, w tym 89 osiedlowych i 31 miejskich. W

śród nich są zarówno tzw. projekty "twarde", czyli różnego rodzaju inwestycje, jak i "miękkie, tj. dotyczące jakiejś formy aktywności, np. organizacji festynów, imprez kulturalnych czy sportowych. Cieszy nas fakt, że Olsztyński Budżet Obywatelski łączy ludzi. Sąsiedzi namawiają się nawzajem do zmieniania ich otoczenia, dyskutują. Wśród projektów są też takie, które są kontynuacją wcześniejszych inwestycji - mówi Aneta Szpaderska, dyrektor Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta.

Głosować można nawet bez "osiemnastki"

W Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim mogą głosować wszyscy mieszkańcy Olsztyna, bez ograniczeń wiekowych. Głosy najmłodszych mieszkańców naszego miasta muszą być potwierdzone przez ich rodziców lub opiekunów. W tym celu umożliwiono wprowadzenie jednego numeru telefonu aż przy 5 głosowaniach. Dużo jest projektów lokalnych, osiedlowych, więc widać, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie - mówi Szpaderska.

Wśród projektów miejskich znalazły się m.in. pomysły stworzenia imprez kulturalnych (Olsztyńskie Dni Folkloru, Inwazja Dramatopisarzy), modernizacji boisk, lodowiska, czy budowy nowych chodników, remonty ulic.  Jest też pomysł rzeźby przedstawiającej przybyłych po 1945 do Olsztyna przesiedleńców, czy stworzenia największego w Polsce pola do disc golfa.

Żeby zagłosować w OBO wystarczy wejść na tę stronę.