​Koniec złudzeń o szybkim zakończeniu budowy mostu na Bystrzycy w Lublinie. Ulicą Żeglarską kierowcy nie pojadą przez kolejne pięć miesięcy. Ratusz wyraził zgodę na przesunięcie terminu oddania inwestycji.

Pierwotnie planowano, że most będzie gotowy nie później niż 29 listopada, ale zakres prac jest bardzo duży. Stary most przestał istnieć, w jego miejsce powstaje praktycznie nowa przeprawa. Od początku termin realizacji inwestycji wydawał się być nierealny. Wykonawca wystąpił o jego przedłużenie. 

Zmiana wynika m.in. z trudności w pozyskaniu surowców i materiałów, niezbędnych do wykonania mostu, co jest efektem trwających działań wojennych w Ukrainie. "Chodzi przede wszystkim o znaczące opóźnienia w dostawach materiału wsadowego do produkcji stali konstrukcyjnej, będącej podstawowym elementem budowanego obiektu" - tłumaczy lubelski ratusz.

Montaż konstrukcji stalowej ma istotny wpływ na realizację robót drogowych na moście i w jego pobliżu m. in. na prace związane z nawierzchniami asfaltowymi. Ich realizacja nie będzie technologicznie możliwa w zimie ze względu na pogodę.

To wszystko sprawia, że harmonogram robót musi być zmieniony. Wykonawca planuje zakończenie inwestycji pod koniec kwietnia 2023 roku.